باور بیاوریمباور مجموعه‌ای است که از دل سال‌ها تجربه و تلاش برآمده تا نشان دهد دنیا هنوز هم می‌تواند جای زیبایی برای زندگی کردن باشد. باور همان جایی است که در پایان هر روز، آدم‌ها دیگر همان آدم‌های دیروز نیستند؛ باورجو و هم‌باور پابه‌پای هم تلاش می‌کنند تا به افراد بهتر و ارزشمندتری در زندگی‌شان تبدیل شوند، امید می‌دهند و امید می‌گیرند، و به شناخت تازه‌ای از خودشان می‌رسند.

مسیر شکوفایی و رشد در باور نه دشوار و طاقت‌فرسا، که پر از روشنی و امید است. شور زندگی در تمام گوشه‌کنارهای کارگاه‌ها و دورهمی‌های این مجموعه وجود دارد. نخ، سوزن، پارچه، رنگ، قلم، همه در کنار هنر سرانگشتان باورجویان است که معنای تازه‌ای پیدا می‌کنند و به تکه‌ای از تمام امیدها و آرزوهای این زنان و دختران تبدیل می‌‌شوند. پشت هر کوسن، کارت و عرسک، قصه‌ای پنهان است؛ قصه‌ی تنهایی و رنج زنان و دختران ایرانی که حالا بالیده‌اند، مواج و پرشور رنگ‌ها را به هم آمیخته‌اند و طرح نویی در زندگی درانداخته‌اند. دختران آرزوهای‌شان را در پشت هر نقش و رنگ نقاشی کرده‌اند و زنان امیدهای‌شان را روی هر کوسن و کیف گره زده‌اند. این محصولات هویت دارند و هویت می‌دهند، دست به دست بین مردم می‌گردند و عشق و شادی را با خود به همه جا می‌برند. هر یک از این محصولات که حکایتی از خواست، اراده و ایستادن بر سر توان‌گری خود است، حاصل پویایی و شوری‌ست که از پی «من می‌توانم» به کار افتاده و به عنوان محصولات مجموعه‌ی باور نمود پیدا کرده است.